Sledovanie dronom

V ére technologického rozvoja sa detektívne odvetvie neustále adaptuje na nové metódy a nástroje, ktoré umožňujú efektívnejšie sledovanie a zbieranie informácií. Jedným z takýchto inovatívnych nástrojov je využitie bezpilotných lietadiel – dronov. 

Sledovanie dronom - súkromný detektív

Koľko stojí sledovanie dronom?

Finančné nároky spojené s touto službou sa primárne odvíjajú od počtu leteckých hodín. Cena za jednu leteckú hodinu je stanovená na 80 EUR. Táto suma zahŕňa nielen prevádzkové náklady spojené s použitím dronu, ale aj mzdy personálu, ktorý dron obsluhuje.

Realizácia sledovania dronom môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, vrátane špecifických požiadaviek klienta, náročnosti terénu, meteorologických podmienok alebo legislatívnych obmedzení v danom regióne.

Ak máte konkrétne požiadavky alebo otázky ohľadom tejto služby, ponúkame možnosť osobnej konzultácie s kompetentnou osobou z našej detektívnej kancelárie. Konzultácia je spoplatnená sumou 100 EUR.  

Ak máte pocit, že ste obeťou sledovania, kontrasledovanie je efektívnym riešením na ochranu vašej súkromnej a profesionálnej bezpečnosti.

Kvalita záznamu a možnosti rozpoznania osôb

Naše technologické vybavenie nám umožňuje sledovať a zaznamenať nepretržite plochu s rozlohou až 1 km² s vysokou kvalitou záznamu. Toto pokrytie nám poskytuje schopnosť monitorovať všetky osoby a vozidlá, ktoré sa pohybujú na voľnom priestranstve v rámci tohto územia. Takáto rozsiahla oblasť sledovania s vysokým rozlíšením záznamu umožňuje našim klientom získať komplexný prehľad o pohybe a aktivitách sledovanej oblasti bez toho, aby bola prítomnosť našich detektívov prítomná.

Záznamy z našich bezpilotných lietadiel poskytujú obraz tak vysokej kvality, že umožňujú nielen sledovať pohyb jednotlivých osôb, ale aj rozpoznať typ alebo model vozidla. Takáto presnosť je mimoriadne užitočná pri sledovaní cieľov v husto obývaných mestských oblastiach.

Hoci naše záznamy poskytujú kľúčové informácie, ich skutočná hodnota je v kombinácii s ďalšími dostupnými zdrojmi ako napríklad verejnými kamerami…

Kvalita obrazu z monitorovanej plochy 1 km²

Miesto: Bratislava – Petržalka (Matadorka)

sledovanie z dronu
Záber osoby z dronu

Maximálne priblíženie

Na tejto fotografii prezentujeme maximálne možné priblíženie z monitorovanej plochy 1 km².

Na snímke môžete jasne rozlíšiť kvalitu zobrazenej postavy a detaily vozidiel. Táto úroveň detailnosti obrazu umožňuje komplexné sledovanie pohybu a aktivity v danej oblasti s dôrazom na identifikáciu jednotlivých subjektov.

O našej detektívnej kancelárii

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov…

Sledujeme - profesionálny súkromný detektív

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.