Sledovanie konkurencie

V súčasnej dynamicko-obchodnej klíme je neustála informovanosť o konkurenčných pohyboch nevyhnutná pre úspech každej spoločnosti. Ponúkame unikátnu službu, ktorá umožňuje byť o krok vpred pred konkurenciou a tak rýchlo reagovať na zmeny na trhu.

Sledovanie konkurencie - súkromný detektív

Koľko stojí sledovanie konkurencie?

Cena za službu Sledovanie Konkurencie je individuálna a závisí od viacerých faktorov. Mezi hlavné determinujúce faktory patrí veľkosť sledovanej firmy, rozsah požadovaných služieb, trhová segmentácia, geografický dosah a časový rámec sledovania. Každý prípad je preto špecifický a vyžaduje si individuálny prístup, aby sme zabezpečili čo najpresnejšie a najefektívnejšie výsledky.

Ak máte záujem o naše služby v oblasti sledovania konkurencie, ponúkame možnosť osobnej konzultácie s kompetentnou osobou z našej detektívnej kancelárie. Konzultácia je spoplatnená sumou 100 EUR.  

Konkurenčný boj je súčasťou každého obchodného prostredia. Však v prípade, keď sa tieto súboje menia na taktiky, ktoré prekračujú hranice etiky a zákona, je nevyhnutné zabezpečiť integritu a ochranu vašej firmy.

Čo služba zahŕňa?

Monitorovanie aktivít

Sledujeme a analyzujeme aktivity vašich konkurentov, či už ide o marketingové kampane, rozšírenie produktového portfólia alebo zmeny v cenovej politike.

Prieskum trhu

Výskum nových trhových trendov, potenciálnych obchodných príležitostí alebo hrozieb, ktoré by mohli ovplyvniť vašu pozíciu na trhu.

Analýza digitálnej prítomnosti

Skúmanie webových stránok, sociálnych médií a online kampaní konkurencie s cieľom identifikovať ich digitálne stratégie a možné slabé miesta.

Finančné a obchodné analýzy

Zhodnotenie finančných ukazovateľov a obchodných modelov konkurencie, čo môže poskytnúť cenný vhľad do ich budúcich strategických rozhodnutí.

O našej detektívnej kancelárii

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov…

Sledujeme - profesionálny súkromný detektív

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.