Sledovanie mobilného telefónu

Sledovanie mobilného telefónu predstavuje kombináciu technologických a analytických schopností na získavanie, interpretáciu a poskytovanie dôkazov týkajúcich sa pohybov, komunikácie a ďalších aktivít cieľového telefónu.

Sledovanie mobilného telefónu - súkromný detektív

Koľko stojí sledovanie mobilného telefónu

Pokiaľ ide o zariadenia s operačným systémom Android, máme stanovenú fixnú cenu 600 EUR za poskytnutie tejto služby. S ohľadom na zariadenia iPhone je situácia špecifická vzhľadom na rôzne verzie softvéru a potenciálne úpravy zabezpečenia. Z tohto dôvodu je cena za sledovanie iPhone zariadení stanovovaná individuálne a je na vyžiadanie.

Využívame vlastný špecializovaný softvér, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval detailné informácie o aktivite zariadenia s dôrazom na diskrétnosť a bezpečnosť. Aby bola táto služba účinná, je nevyhnutné nainštalovať tento softvér fyzicky priamo na sledovanom zariadení. 

V prípade, ak máte urgentnú potrebu zistiť geografickú polohu konkrétneho telefónneho čísla, sme pripravení využiť naše odborné znalosti a technologické kapacity, aby sme vám poskytli potrebnú pomoc.

K akým informáciám budete mať prístup?

Lokalizačné služby

  • Real-time sledovanie polohy: Získate prístup k aktuálnej polohe zariadenia v reálnom čase, s možnosťou prehľadu histórie pohybu.
  • Geografické ohraničenia: Môžete nastaviť konkrétne oblasti na mape a byť informovaní v prípade, že sledované zariadenie túto oblasť opustí alebo do nej vstúpi.

Prístup k dátam

  • Hovory: Záznamy o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch vrátane dátumu, času a trvania.
  • SMS a MMS: Podrobnosti o odoslaných a prijatých správach.
  • Fotografie a videá: Prístup k všetkým fotografiám a videám uloženým v zariadení.

Aplikácie a sociálne siete

  • Sociálne siete: Získate prístup k činnostiam na rôznych sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram, WhatsApp atď., vrátane správ, komentárov a zdieľaných obsahov.

Aktivita na internete

  • Internetová aktivita: Podrobný prehľad navštívených webových stránok, vyhľadávacích dopytov a histórie prehliadania.

Pred nainštalovaním softvéru a monitorovaním je nevyhnutné získať súhlas majiteľa zariadenia. Naše služby sú v súlade so všetkými relevantnými zákonmi a predpismi.

O našej detektívnej kancelárii

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov…

Sledujeme - profesionálny súkromný detektív

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.