Sledovanie osoby

Sledovanie osoby je špecializovaná detektívna služba, ktorá spočíva v systematickom monitorovaní aktivít a pohybu konkrétnej osoby s cieľom získavať relevantné informácie alebo dôkazy.

Sledovanie osoby - súkromný detektív

Koľko stojí sledovanie osoby?

Pri tejto službe je cenová štruktúra stanovená na základe niekoľkých dôležitých parametrov:

 1. Počet detektívov nasadených v teréne: Cena za službu sa môže zvyšovať v závislosti od počtu detektívov, ktorí sú potrební na efektívne sledovanie cieľa. Nasadenie viacerých detektívov môže byť nutné v prípadoch, kde sledovaná osoba často mení lokality a vyžaduje si simultánne pokrytie viacerých miest.

 2. Počet prejdených kilometrov: Výdavky spojené s pohybom detektívov, najmä v prípade sledovania vozidlom, sú často kalkulované na základe počtu prejdených kilometrov. Táto sadzba pokrýva náklady ako palivo a opotrebenie vozidla.

 3. Cena za použitie špeciálnej techniky: V modernom detektívnom prostredí je často potrebné využívať špeciálne technologické nástroje. Tieto nástroje môžu zvyšovať efektívnosť sledovania, avšak sú spojené s dodatočnými nákladmi. Cena za ich použitie je kalkulovaná buď na základe dĺžky ich využívania.

Cenová štruktúra služby „Sledovanie osoby“ reflektuje odbornosť potrebnú na jeho realizáciu. 

Rozumieme, že každý prípad vyžaduje osobitný prístup a diskusiu. Preto ponúkame možnosť osobnej konzultácie s kompetentnou osobou z našej detektívnej kancelárie. Konzultácia je spoplatnená sumou 100 EUR.  

Ak máte pocit, že ste obeťou sledovania, kontrasledovanie je efektívnym riešením na ochranu vašej súkromnej a profesionálnej bezpečnosti.

V krátkosti o sledovaní osoby

Sledovanie osoby, často označované aj ako „sledka“, predstavuje jednu z kľúčových metodík v detektívnej praxi. Táto metóda je neoceniteľná pri získavaní informácií o pohybe, interakciách a zvykoch. Či už v kontexte osobného alebo obchodného charakteru.

V procese sledovania je dôležité, aby súkromný detektív pôsobil nenápadne a diskrétne. Zvyčajne je to kombinácia terénnych skúseností, výcviku a intuície, ktorá im umožňuje úspešne sledovať osobu bez toho, aby boli odhalení.

Technologický pokrok priniesol do sledovania rad inovácií. GPS lokátory, vysoko citlivé kamery a diktafóny s dlhým záznamom umožňujú detektívom získavať informácie na diaľku a redukovať riziko odhalenia. Tieto technologické nástroje, aj keď zvyšujú efektívnosť a presnosť sledovania, vyžadujú odborné znalosti a skúsenosti pre ich správne využitie.

Pri sledovaní osoby môže detektív čeliť viacerým komplikáciám. Sledovaná osoba môže napríklad často meniť trasu, používať rôzne dopravné prostriedky alebo sa pohybovať v oblastiach s vysokou hustotou ľudí. V takýchto situáciách je často výhodné nasadiť viacerých detektívov, aby sa zabezpečilo kontinuálne monitorovanie osoby.

Sledovanie osoby môže byť tiež eticky citlivé a preto je dôležité postupovať v súlade s právnymi predpismi a etickými normami. Ochrana súkromia je základným právom. Naši zamestnanci sú oboznámení s tým, kedy a ako môžu sledovať jednotlivca bez porušenia jeho práv.

Aké informácie od vás budeme potrebovať?

Pred tým ako zahájime proces sledovania osoby, je nevyhnutné, aby sme boli riadne informovaný a pripravený na túto úlohu. To znamená, že potrebujeme od klienta konkrétne informácie o sledovanej osobe. 

Nasledujúce informácie sú základné a kľúčové pre úspešnú realizáciu:

Základné identifikačné údaje

 • Meno a priezvisko sledovanej osoby.
 • Fotografie alebo iný vizuálny materiál pre jednoduchšiu identifikáciu.
 • Dátum narodenia alebo vek.

Bydlisko a miesto práce

 • Adresa bydliska, preferovaná trasa do práce alebo iné často navštevované miesta.
 • Názov a adresa zamestnávateľa.

Dopravné prostriedky

 • Typ, značka, model a registračné číslo auta (ak je známe).
 • Informácie o ďalších dopravných prostriedkoch, ktoré osoba používa (napr. bicykel, motocykel). 

Zvyky a rutiny

 • Časový harmonogram (napr. časy príchodu a odchodu z domu alebo práce).
 • Frekventované miesta (kaviarne, telocvične, kluby, obchody).
 • Záľuby, záujmy alebo aktivity, ktorým sa osoba pravidelne venuje.

Spoločenský a rodinný život

 • Informácie o rodinných príslušníkoch alebo blízkych priateľoch, ktorých by mohla osoba navštíviť.
 • Sociálne siete, ktoré osoba využíva, alebo jej prípadné pseudonymy / prezývky.

Dôvod sledovania

 • Konkrétny dôvod alebo obavy klienta, prečo požaduje sledovanie osoby.

Predchádzajúce pokusy o kontakt alebo konflikty

Akékoľvek predchádzajúce interakcie alebo problémy medzi klientom a sledovanou osobou, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh sledovania.

+ ďalšie relevantné informácie

Tieto informácie poskytnú súkromnému detektívovi komplexný obraz o sledovanej osobe, čo mu umožní účinne a cieľavedome plánovať a vykonávať sledovanie.

O našej detektívnej kancelárii

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov…

Sledujeme - profesionálny súkromný detektív

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.