Sledovanie vozidla

Táto služba je dôležitá nielen v prípadoch, keď je potrebné overiť podozrenie z neoprávneného používania vozidla ale aj v súvislosti s komerčnými alebo súkromnými záležitosťami.

Sledovanie vozidla - súkromný detektív

Koľko stojí sledovanie vozidla?

Rozhodnutie využiť GPS zariadenie na sledovanie vozidla môže byť účinným spôsobom, ako získavať presné informácie o jeho pohybe. V súvislosti s cenami za tento druh služby upresňujeme nasledovné:

  • Ak si klient rozhodne objednať prenájom GPS zariadenia a sám ho umiestni na vozidlo, bude mu účtovaná suma 10€ za deň.

  • V prípade, že by klient uprednostnil, aby naše odborné detektívne tímy zabezpečili umiestnenie lokalizačného zariadenia na dané vozidlo, suma za prenájom zariadenia bude 20€ na deň + naša hodinová sadzba s nákladmi na použitie vozidla.

Je dôležité zdôrazniť, že kvalitné umiestnenie zariadenia je kľúčové pre diskrétne a nepretržité sledovanie vozidla. Naši detektívi majú skúsenosti, na akú vonkajšiu časť vozidla sa zariadenie umiestňuje, tak aby sa zabezpečila maximálna efektivita a diskrétnosť. Avšak, ak sa klient rozhodne pre vlastnú inštaláciu, odporúčame postupovať podľa poskytnutých inštrukcií.

V rámci dodržiavania legislatívnych a etických noriem nášho odboru, pred umiestnením špeciálneho zariadenia na vozidlo našimi detektívmi, vyžadujeme od klienta predloženie kópie malého technického preukazu vozidla. Toto opatrenie zabezpečuje, že vozidlo je vlastníctvom klienta a tým pádom je legitimizovaný jeho súhlas s inštaláciou sledovacieho zariadenia.

Máte záujem o presné a diskrétne sledovanie osôb alebo vecí? Ponúka službu GPS sledovania s využitím najmenších sledovačov na svete. 

V krátkosti o sledovaní vozidla

Služba sledovania vozidla je navrhnutá tak, aby zabezpečila presné, spoľahlivé a diskrétne monitorovanie vozidla.

Po objednaní tejto služby dostanete prístupové údaje do našej aplikácie pre platformy iPhone alebo Android. Aplikácia vám umožní v reálnom čase sledovať presnú polohu daného GPS zariadenia, ktoré je umiestnené v sledovanom vozidle. To poskytne aktuálnu informáciu o trasách, rýchlosti jazdy a mnohých ďalších parametroch.

Táto služba je ideálna pre ľudí, ktorí potrebujú overiť pohyb svojho vozidla, či už z dôvodov obchodných, alebo osobných záležitostí. Naša aplikácia je navrhnutá tak, aby bola jednoduchá na používanie a zároveň ponúkala všetky potrebné informácie, ktoré klient potrebuje.

O našej detektívnej kancelárii

Okrem detektívov sa náš tím skladá aj z analytikov, technických odborníkov, právnikov a ďalších špecialistov…

Sledujeme - profesionálny súkromný detektív

Garancia kvality služieb

SASD - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
4.7/5

Ako hrdí členovia Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov, sme zaviazaní poskytovať služby, ktoré sú riadené odbornosťou, integritou a maximálnou dôvernosťou.